Bucharest MetroART (2007)

Vizitând tradiţiile
[For English version please scroll down the page]

un proiect organizat de “I Love Bucharest”, 2007

http://www.ilovebucharest.org/proiecte/bucharest-metroart-piata-victoriei

Ideea proiectului pune in fata privirilor faptele: Bucurestiul actual este creatia urmasilor lui Bucur.

Daca vrei sa locuiesti temporar intre conace si căpițe, sau in limbaj actual, „între Inter si Cort”,e de ajuns sa treci pragul gazdelor tradiționale: Muzeul Țaranului Român, Muzeul National de Istorie Naturală „Grigore Antipa” sau Muzeul Național de Geologie. Drumul catre aceste destinații e înșiruit cu personaje pitorești ( de la desenele rupestre la graffiti ) care-ți indică sensul către adresa muzeelor și te ajuta să ințelegi mai bine exponatele.

Țăranul român, dinozaurul și meteoritul sunt aici, printre noi, fără să ne dăm seama. Sunt parte din noi, din ceea ce suntem, pentru că fac parte din trecutul nostru colectiv.În acest prezent alert și cvasi-impersonal în care trăim, avem nevoie să ni se aducă aminte de unde venim.Proiectul de intevenție artistică propus constă în crearea unei imagini false prin montarea unui panou – print între doi stâlpi de susținere dintre cele două linii de tren ale stației de metrou Piața Victoriei 2 (IMGB – Pipera ). Panoul va conține imagini din arhiva Muzeului Țăranului Român, din diferite regiuni ale țării: Muntenia, Banat, Dobrogea, Transilvania etc.,Practic, este o simulare 2D cu peronul pe care călătorul așteptând metroul îl privește de vis-a-vis ( de pe un peron pe celălalt ), o iluzie pe care aceste personaje, care fac cheia proiectului, le creează privitorului inocent. Obișnuit să vadă oamenii de pe celălalt peron așteptând în ipostaza obișnuită, călătorului îi va lua câteva fracțiuni de secundă să facă conexiunea cu relitatea.

Atitudinea personajelor colate va fi aceeași cu a călătorilor: vor sta pe scaune, mame cu copii de mâna etc., doar că, în loc de elemente moderne, vor avea obiecte ce se folosec în zona rurală la câmp sau grădinărit și vor fi pastelate diferit – sepia, alb-negru. Personajele vor fi însoțite de o pancartă informativă : „spre MȚR ”.

Looking for folklore

a project organised by “I Love Bucharest”, 2007

The concept of the project emphasizes the facts to the onlookers: the contemporary Bucharest is the creation of Bucur’s descendants.

If one wishes to briefly live between manors and haystacks, or in contemporary speech, “between Inter and tent”, is enough to visit the traditional hosts: the Romanian Peasant Museum, the “Grigore Antipa” National Museum of Natural History and the National Geology Museum. The route towards them is edged by picturesque characters (from cave drawings to graffiti) that point the direction to the museums and helps in understanding the exhibits.

The Romanian peasant, the dinosaur and the meteorite are among us, even if we are not aware. They are part of us, of what we are, as they are part of our collective past. Within this fast and quasi-impersonal present we are living in, we need to be reminded sometimes of our origins. The proposed artistic intervention consists in creating a false image through assembling of a print-panel from two supporting pillars between the two train tracks of metro station Piața Victoriei 2 (IMGB – Pipera). The panel will contain characters from the Romanian Peasant Museum’s archive, representing different regions of the country: Muntenia, Banat, Dobruja, Transylvania, etc. stitched over the photographed image of the empty platform.It is a 2D simulation with the platform in front of the platform on which the person waiting for the metro is located (from a platform to the other platform), an illusion created by the above mentioned characters to the unsuspecting spectator. Accustomed to see other people waiting for the metro in a common manner, the spectator will be baffled for a short interval before realising the illusion.

The poses assumed by the characters will mimic or will at least be similar with those of the passengers: they will sit down, there will be mothers with their children, etc., but instead of modern objects, will have objects used in the countryside, such as gardening tools or tools for working the land and the colouring will differ – sepia, black and white. The characters will be accompanied by an informative banner – “To the Romanian Peasant Museum”.

vizitand traditiile 1